Spis treści

logo fopsz

W imieniu Zarządu FOPSZ informuję, że ponownie otrzymaliśmy dotację na realizację projektu pt.Mocne Kadry Pozarządowe. Projekt jest realizowany od 1 czerwca 2023 r a zakończenie planowanych zadań nastąpi 31 grudnia 2025 r. Budżet projketu to ponad 200 000 zł. Gratulujemy autorom tj. Mariuszowi Juszczykowi, Piotrowi Dominiakowi i Emilowi Nagalewskiemu.

Syntetyczny opis zadania
Głównym celem zadania jest zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych w takich obszarach, jak marketing, PR, realizowanie kampanii społecznych i kreowanie aktywności obywatelskiej przy pomocy narzędzi promocyjnych. Wnioskodawcy mają ambicję, by ich projekt wzmacniał pozarządowe kadry zwłaszcza młodych organizacji oraz organizacji z terenów wiejskich. Zadanie będzie realizowane na terenie woj. śląskiego.

Kontakt

Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego zaprasza do współpracy. 

biuro@federacja.slask.pl

www.federacja.slask.pl

+ 48 32 423 70 34 / +48 691 49 60 28