Spis treści

logo fopsz

W imieniu Zarządu FOPSZ informuję, że ponownie otrzymaliśmy dotację na realizację projektu pt.Mocne Kadry Pozarządowe. Projekt jest realizowany od 1 czerwca 2023 r a zakończenie planowanych zadań nastąpi 31 grudnia 2025 r. Budżet projketu to ponad 200 000 zł. Gratulujemy autorom tj. Mariuszowi Juszczykowi, Piotrowi Dominiakowi i Emilowi Nagalewskiemu.

Syntetyczny opis zadania
Głównym celem zadania jest zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych w takich obszarach, jak marketing, PR, realizowanie kampanii społecznych i kreowanie aktywności obywatelskiej przy pomocy narzędzi promocyjnych. Wnioskodawcy mają ambicję, by ich projekt wzmacniał pozarządowe kadry zwłaszcza młodych organizacji oraz organizacji z terenów wiejskich. Zadanie będzie realizowane na terenie woj. śląskiego.


Bezpośrednim wsparciem zostanie objętych min. 80 osób z 40 NGO. W ramach projektu planujemy realizację serii warsztatów (Teambuilding, Pozyskiwanie środkówna kampanie, Projektowanie kampanii społecznych, Storytelling i pitchowanie, Media społecznościowe, Public relations, Aplikacje i narzędzia do promocji działań organizacji, Zrównoważony rozwój) oraz doradztwo dla przedstawicieli organizacji, podczas którego uczestnicy będą poznawali sposoby prowadzenia marketingu, promocji itp. Działaniem pozwalającym na łączenie marketingowej teorii z praktyką będzie proekologiczna kampania edukacyjno-informacyjna, która powstanie przy czynnym udziale uczestników szkoleń i doradztwa oraz konkurs na realizację własnej kampanii społecznej przez NGO. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w trakcie Wielkiego Finału, podczas którego będą przed publicznością prezentować swoje pomysły na kampanię. Nagrodą dla zwycięzców będzie realizacja zaplanowanej kampanii. W ramach zadania powstanie także portal, będący internetowym ekosystemem wiedzy z zakresu pozarządowej promocji i marketingu oraz ebook dla NGO, przybliżający zagadnienia tworzenia kampanii społecznych. Zwieńczeniem projektu będzie zbadanie kompetencji promocyjnych NGOs w województwie śląskim. 

Kontakt

Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego zaprasza do współpracy. 

biuro@federacja.slask.pl

www.federacja.slask.pl

+ 48 32 423 70 34 / +48 691 49 60 28