Organizacje w Internecie. Akademia liderów społecznego marketingu

Termin realizacji: 1.06.2014-31.12.2014

Dotacja: 62585 zł
Koszty pokryte z dotacji: 61672.81 zł
Finansowe środki własne: 3600 zł
Wkład osobowy: 3380 zł
Ogółem: 68652.81 zł

Cel projektu:
Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie korzystania z nowych technologii internetowych do promocji organizacji i aktywności obywatelskiej wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Realizacja i efekty projektu:
Cele projektu zostały osiągnięte poprzez działania na kilku poziomach: szkolenia tematyczne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z takich obszarów, jak: własne media; media społecznościowe, grywalizacjia, crowdsourcing; media relations – współpracę z lokalnymi mediami i blogerami; coaching promocyjny – pomoc indywidualnego opiekuna; doradztwo z zakresu marketingu i promocji oraz kampanię promującą trzeci sektor w Internecie. Oprócz tego, zainteresowani tematem mogli skorzystać z bazy wiedzy i materiałów, zgromadzonych na internetowej platformie „narzędziownik promocyjny”. Działania projektowe zostały tak przygotowane, że umożliwiały zdobywanie wiedzy z zakresu marketingu i promocji w Internecie na poziomie podstawowym oraz specjalistycznym (szkolenia). Oprócz tego, organizacje, które zgłosiły się do udziału w projekcie, miały możliwość praktycznego wykorzystania zdobytych informacji (doradztwo, wizyta studyjna w agencji reklamowej) oraz wypracowania na ich podstawie, pod okiem coacha, strategii promocyjnej dla swojej organizacji (coaching). Działaniami wzmacniającymi podstawowe założenia projektu była owocna współpraca z lokalnymi mediami i blogerami, którzy publikowali tematyczne treści ze świata organizacji pozarządowych oraz kampania promująca trzeci sektor w sieci. W sumie, w projekcie wzięło udział ponad 30 przedstawicieli organizacji pozarządowych, a kampania promocyjna objęła swym zasięgiem ponad 200 tys. osób.

Kontakt

Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego zaprasza do współpracy. 

biuro@federacja.slask.pl

www.federacja.slask.pl

+ 48 32 423 70 34 / +48 691 49 60 28