Pozarządowy e-Menadżer. Rozwój instytucjonalny organizacji w dobie cyfrowej rewolucji

Budżet - 143 430 zł

Teramin realizacji 1 kwietnia 2019 - 31 grudnia 2019

Głównym celem zadania było zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności wśród organizacji pozarządowych w zakresie korzystania z nowych technologii w zarządzaniu i prowadzeniu organizacji oraz marketingu i - co za tym idzie - zwiększenie efektywności pracy i stabilności instytucjonalnej organizacji pozarządowych.
Zadanie było realizowane na terenie Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego. Bezpośrednim wsparciem zostało objętych ponad 40 osób z 20 NGO. W ramach projektu zrealizowano serię warsztatów oraz meetupów online (internetowych spotkań), podczas których uczestnicy poznawali techniki i narzędzia, pozwalające realizować, przy użyciu stosunkowo niskich zasobów finansowych, skuteczne działania (praca zdalna w NGO, kreatywne rozwiązywanie problemów,
narzędzia w chmurze dla NGO, zarządzanie NGO, storytelling, wirtualne biuro prasowe).
 
Oprócz warsztatów i meetupów, dla organizacji zarezerwowane było także dedykowane doradztwo, a
działaniem pozwalającym na łączenie teorii z praktyką był konkurs na wdrożenie innowacji usprawniającej pracę w organizacji pozarządowej. Zwycięzcy konkursu zostali wyłonieni w trakcie Wielkiego Finału, podczas którego przed publicznością prezentowali swoje pomysły. Nagrodą dla zwycięzców była realizacja najciekawszych innowacji o wartości do 10 000 zł. Nagrodzone zostały 2 innowacje.
 
W ramach projektu został także wypracowany "Manual innowatorów", czyli zbiór zaleceń i knowhow, dotyczących nowoczesnego zarządzania i funkcjonowania NGOs w odniesieniu do lokalnej specyfiki. Manual powstał w trakcie trzydniowego sprintu (spotkania ograniczonego czasowo i tematycznie, mającego na celu wypracowanie rozwiązania określonych problemów).
 
Istotnym aspektem zadania była kampania bazująca na opracowaniu, opublikowaniu i szerokim upowszechnieniu interesujących i przyciągających uwagę dobrych praktyk, dotyczących sektora pozarządowego i konkretnych działań
organizacji pozarządowych.
 
Ostatnim zrealizowanym działaniem były spotkania sieciujące, połączone z sesajmi networkingowymi dla NGO.
 
Projekt był realizowany przez Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego w partnerstwie z Raciborskim Stowarzyszeniem Kulturalnym ASK.

 

                                          

 

Kontakt

Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego zaprasza do współpracy. 

biuro@federacja.slask.pl

www.federacja.slask.pl

+ 48 32 423 70 34 / +48 691 49 60 28