Skuteczna promocja, skuteczna działalność

Projekt realizowany od 1 kwietnia do 31 grudnia 2017.

Zrealizowane działania:

  • warsztaty z zakresu marketingu w NGO;
  • webinaria dot. promocji i marketingu w NGO;
  • doradztwo promocyjno-marketingowe;
  • konkurs dla NGO na najlepszą kampanię promocyjną;
  • realizacja kampanii promocyjnej organizacji pozarządowej;
  • internetowa kampania promująca organizacje pozarządowe;
  • spotkania networkingowe dla organizacji pozarządowych z tematyką promocyjną.

Budżet: 74 280 zł.

Kontakt

Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego zaprasza do współpracy. 

biuro@federacja.slask.pl

www.federacja.slask.pl

+ 48 32 423 70 34 / +48 691 49 60 28