Rewolucja technologiczna w 3 sektorze

Projekt „Rewolucja technologiczna w 3 sektorze” miał na celu zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności wśród przedstawicieli śląskich organizacji pozarządowych w zakresie korzystania z nowych technologii, nowych narzędzi i nowych metod, które mają poprawić jakość zarządzania i funkcjonowania organizacji - co za tym idzie – zwiększyć efektywność pracy i stabilność instytucjonalną.

Uczestnikom projektu zaproponowaliśmy rozwiązania podpatrzone w sektorze biznesowym. Zadanie było realizowane na terenie całego woj. śląskiego.

Bezpośrednim wsparciem objęliśmy ponad 50 osób z 30 NGO. W ramach projektuzrealizowaliśmy serię warsztatów, m.in.: teambuilding i liderstwo w cyfrowym świecie, narzędzia pracy zdalnej, zwinne zarządzanie projektami metodyką Scrum, projektowanie działań społecznych przy pomocy technologii, design thinking, storytelling i pitchowanie, fundraising online itp. oraz meetupów online (internetowych spotkań).

Dla organizacji dostępne było doradztwo, a działaniem pozwalającym na łączenie teorii z praktyką był konkurs na wdrożenie innowacji, usprawniającej pracę w organizacji. Zwycięzcom konkursu wyłonienionym w trakcie Wielkiego Finału, podczas którego przed publicznością zaprezentowali swoje pomysły były  nagrody finansowe na wdrożenie najciekawszych innowacji o wartości do 10 000 zł.

W ramach projektu przeprowadziliśmy kampania edukacyjno-informacyjna promująca innowacyjne organizacje pozarządowe. Wiedza wypracowana lub zgromadzona przez realizatorów i uczestników projektu zasili treści stworzonego na tę okoliczność portalu internetowego https://www.rewolucja3sektora.pl W ramach tzw. sprintu rozwojowego (przeprowadzonego zgodnie z metodą scrum) wypracowany zostanie także e-book, czyli zbiór zaleceń i know-how, dotyczących nowoczesnego zarządzania organizacją.

Okres realizacji 1 czerwca 2021- 31 grudnia 2022 r. budżet w wysokości 96 000,00 zł

 

Kontakt

Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego zaprasza do współpracy. 

biuro@federacja.slask.pl

www.federacja.slask.pl

+ 48 32 423 70 34 / +48 691 49 60 28