Watchdogowy portal internetowy Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Cel:
Głównym celem projektu była kontrola działań administracji samorządowej w zakresie relacji z sektorem organizacji pozarządowych, a także angażowanie obywateli do udziału w życiu publicznym, m.in. poprzez promowanie konsultacji społecznych prowadzonych przez samorządy z terenu Subregionu. Celem przedsięwzięcia była również promocja organizacji pozarządowych z terenu Subregionu i prezentowanie dobrych praktyk współpracy międzysektorowej.

Realizacja i efekty:
Głównym narzędziem służącym osiągnięciu celów było prowadzenie strażniczego portalu dziennikarstwa obywatelskiego - www.strefango.pl prowadzonego przez zespół profesjonalnych dziennikarzy, przeszkolonych w ramach projektu m.in. w zakresie dostępu do informacji publicznej. Na łamach portalu poruszaliśmy tematy konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez NGOs, procesów wyboru ofert i wyników konkursów, problematykę programów współpracy, rad działalności pożytku publicznego, konsultacji społecznych, dostępu obywateli do informacji publicznej czy też budżetów gmin z punktu widzenia ich "obywatelskości".
Kolejne działania, jak wydawanie drukowanej gazety, rozsyłanie newslettera, publikowanie elektronicznego „Niezbędnika obywatela”, czy konferencja dot. dostępu do informacji publicznej, poszerzyły oddziaływanie projektu, grono jego beneficjentów oraz wzmocniły efekty jego realizacji. Miesięcznie, na portalu strefango.pl, ukazywało się ponad 80 wiadomości z całego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Natomiast od grudnia 2012 do września 2013 liczba odsłon portalu wyniosła ponad 41 000.

Projekt „Watchdogowy portal internetowy Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” był realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Koszt całkowity projektu wyniósł 171 780 zł, z czego 90% stanowiło dofinansowanie (154 200zł), a 10% wkład własny (17 580 zł).

 

   

Kontakt

Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego zaprasza do współpracy. 

biuro@federacja.slask.pl

www.federacja.slask.pl

+ 48 32 423 70 34 / +48 691 49 60 28