Śląska Sieć 3 Sektora

Projekt realizowany od 1 września 2014 do 30 czerwca 2015.

Zrealizowane działania:

  • budowa sieci śląskich NGO;
  • standaryzacja procedur i działania;
  • promocja sektora NGO;
  • warsztaty, coaching i doradztwo wzmacniające organizacje pozarządowe;
  • konferencja dot. III Sektora na Śląsku i targi NGO.

Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniami Most i Razem.

Budżet całkowity: 587 838 zł; budżet FOPSZ: około 150 000 zł.

Kontakt

Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego zaprasza do współpracy. 

biuro@federacja.slask.pl

www.federacja.slask.pl

+ 48 32 423 70 34 / +48 691 49 60 28