Digital marketing - nowe podejście do promocji w NGO


Projekt realizowany od 1 maja do 31 grudnia 2018 r.

Działania obejmowały m. in.:

  • warsztaty dot. promocji działań NGO;
  • webinaria internetowe z zakresu promocji działań NGO;
  • doradztwo promocyjno-marketingowe;
  • kampania content marketingowa;
  • konkurs na kampanię promocyjną NGO i realizacja najlepszej;
  • spotkania sieciujące dla organizacji pozarządowych.

Kontakt

Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego zaprasza do współpracy. 

biuro@federacja.slask.pl

www.federacja.slask.pl

+ 48 32 423 70 34 / +48 691 49 60 28