3 

W imieniu Zarządu Feredracji życzymy naszym członkom-stowarzyszeniom, darczyńcom i donatorom

Pachnącej choinki, magicznej gwiazdki na niebie,
Cynamonowych pierników i miłości dla siebie.
Brzmienia kolędy, prezentów bez końca,
w Wigilię białych płatków śniegu, w Nowym Roku tylko słońca

wolontarisz roku 2020

Za nami Dzień Wolontariusza i Gala Wolontariatu 2023, podczas której wyróżnialiśmy i nagradzaliśmy fantastycznych ludzi, którzy robią świetne rzeczy???
Wolontariusz Roku:
?Marta Cieślik
wolontariusz roku
 
Koordynator Roku:
?Nagroda: Katarzyna Czekała
?Wyróżnienia: Paulina Szolc, Wiktoria Wistuba, Denis Bichler

W tym roku rozszerzamy obszar wolontariatu o koordynatorów, których pracę nie często się widzi, a co dopiero nagradza. 

Już po raz trzeci wybieramy Wolontariusza Roku 2023 Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Konkurs jest skierowany do wolontariuszy oraz organizacji i instytucji współpracujących z wolontariuszami i stanowi doskonałą okazję, by w sposób szczególny docenić, wyróżnić i nagrodzić wolontariuszy za ich zaangażowanie i aktywność.

Wybieramy Koordynatora Wolontariatu Roku 2023 Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Konkurs kierowany jest do koordynatorów wolontariatu działających w organizacjach pozarządowych i instytucjach współpracujących z wolontariuszami. Jest okazją, by w sposób szczególny docenić, wyróżnić i nagrodzić koordynatorów za ich zaangażowanie i aktywność.

Celem konkursów jest promocja aktywnych, zaangażowanych społecznie osób, które podejmują działania na rzecz innych, wspierają działania organizacji i instytucji, organizują i włączają się w inicjatywy, akcje i działania społeczne oraz docenienie aktywnych, zaangażowanych koordynatorów wolontariatu, którzy podejmują działania związane z zarządzaniem wolontariatem w organizacjach/instytucjach działających  na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Konkurs ma także na celu promocję i upowszechnianie dobrych praktyk współpracy organizacji i instytucji z wolontariuszami.

Szczegóły konkursów oraz formularze zgłoszeniowe znajdziecie Państwo pod poniższymi linkami na stronie CRIS Rybnik.

Wolontariusz Roku

https://cris.org.pl/2023/10/25/wolontariusz-roku-2023-zglos-swojego-faworyta/

Koordynator Roku

https://cris.org.pl/2023/10/25/koordynator-wolontariatu-roku-2023-zglos-swojego-faworyta/

Na zgłoszenia czekamy do 15 listopada 2023 r. (środa) do godziny 15:00. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Subregionalnej Gali Wolontariatu 05.12.2023, zorganizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

PARTNERZY MEDIALNI

                                          

 

Organizatorami konkursu są:

  • Stowarzyszenie OLIGOS;
  • Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego;
  • Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku.

  Właśnie uruchomiliśmy stronę projektu, na którym pojawiło się zaproszenie na szkolenie pt. "Publik relations w praktyce" szczegóły w artykule. Link do strony https://marketing3sektora.federacja.slask.pl/

Zapraszamy

logo fopsz

Zarząd federacji Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego w Rybniku zwołuje w dniu 22 czerwca 2023 r, o godzinie 16.30 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów FOPSZ. Zebranie odbędzie się w Spółdzielni Socjalnej „Bistro z Ikrą”, ul. Barbary 22a, 44-270 Rybnik. Zapraszamy delegatów i zainteresowane osoby.

Porządek obrad poniżej:


Porządek Obrad

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
SUBREGIONU ZACHODNIEGO

22 czerwca 2023 r. godz.16.30

Miejsce: Spółdzielnia Socjalna „Bistro z Ikrą”, ul. Barbary 22a, 44-270 Rybnik.

1. Powitanie delegatów przez przewodniczącego federacji.
2. Wybór przewodniczącego i sekretariatu Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybór komisji roboczych Zebrania:
    a) uchwał i wniosków,
    b) skrutacyjnej.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zebrania o prawomocności WZSWD
6. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe zarządu za rok 2022
7. Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
8. Dyskusja.
9. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań i udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
10. Wybór władz federacji
a) wyłonienie kandydatów do zarządu
b) głosowanie
c) sprawozdanie komisji skrutacyjnej
11. Wybór Komisji Rewizyjnej
a) wyłonienie kandydatów do komisji rewizyjnej
b) głosowanie
c) sprawozdanie komisji skrutacyjnej
12. Dyskusja w sprawie ewentualnych zmian w statucie i polityce federacji na najbliższą kadencję.
13. Przyjęcie uchwał i wniosków.
14. Zakończenie Zebrania.

logo fopsz

W imieniu Zarządu FOPSZ informuję, że ponownie otrzymaliśmy dotację na realizację projektu pt.Mocne Kadry Pozarządowe. Projekt jest realizowany od 1 czerwca 2023 r a zakończenie planowanych zadań nastąpi 31 grudnia 2025 r. Budżet projketu to ponad 200 000 zł. Gratulujemy autorom tj. Mariuszowi Juszczykowi, Piotrowi Dominiakowi i Emilowi Nagalewskiemu.

Syntetyczny opis zadania
Głównym celem zadania jest zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych w takich obszarach, jak marketing, PR, realizowanie kampanii społecznych i kreowanie aktywności obywatelskiej przy pomocy narzędzi promocyjnych. Wnioskodawcy mają ambicję, by ich projekt wzmacniał pozarządowe kadry zwłaszcza młodych organizacji oraz organizacji z terenów wiejskich. Zadanie będzie realizowane na terenie woj. śląskiego.


Bezpośrednim wsparciem zostanie objętych min. 80 osób z 40 NGO. W ramach projektu planujemy realizację serii warsztatów (Teambuilding, Pozyskiwanie środkówna kampanie, Projektowanie kampanii społecznych, Storytelling i pitchowanie, Media społecznościowe, Public relations, Aplikacje i narzędzia do promocji działań organizacji, Zrównoważony rozwój) oraz doradztwo dla przedstawicieli organizacji, podczas którego uczestnicy będą poznawali sposoby prowadzenia marketingu, promocji itp. Działaniem pozwalającym na łączenie marketingowej teorii z praktyką będzie proekologiczna kampania edukacyjno-informacyjna, która powstanie przy czynnym udziale uczestników szkoleń i doradztwa oraz konkurs na realizację własnej kampanii społecznej przez NGO. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w trakcie Wielkiego Finału, podczas którego będą przed publicznością prezentować swoje pomysły na kampanię. Nagrodą dla zwycięzców będzie realizacja zaplanowanej kampanii. W ramach zadania powstanie także portal, będący internetowym ekosystemem wiedzy z zakresu pozarządowej promocji i marketingu oraz ebook dla NGO, przybliżający zagadnienia tworzenia kampanii społecznych. Zwieńczeniem projektu będzie zbadanie kompetencji promocyjnych NGOs w województwie śląskim. 

Kontakt

Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego zaprasza do współpracy. 

biuro@federacja.slask.pl

www.federacja.slask.pl

+ 48 32 423 70 34 / +48 691 49 60 28