Federacja FOPSZ jest otwarta na współpracę ze wszystkimi organizacjami z regionu. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się ze Statutem i wypełnienie deklaracji.

Materiały do pobrania:
Statut FOPSZ aktualny

Deklaracja członkowska - format .doc

Deklaracja członkowska - format .pdf

 

Kontakt

Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego zaprasza do współpracy. 

biuro@federacja.slask.pl

www.federacja.slask.pl

+ 48 32 423 70 34 / +48 691 49 60 28