Spis treści


Powstała również internetowa platforma wiedzy i wymiany pomysłów na transformację energetyczną województwa śląskiego. Celem portalu jest wzrost świadomości tego, co w najbliższych latach czeka mieszkańców Polski, a szczególnie województwa śląskiego. Śląski Bank Pomysłów dostępny jest pod adresem:  https://www.bankpomyslow.federacja.slask.pl/

Integralną częścią projektu jest również zaangażowanie 5 młodzieżowych liderów z terenu województwa śląskiego, którzy przeszli 48-h cykl szkoleń z takich tematów, jak sprawiedliwa transformacja energetyczna, zmiany klimatu, zrównoważona gospodarka, wyzwania społeczno-gospodarczo-przyrodnicze na Śląsku, kampanie społeczne: edukacja i lobbing, teambuilding i współpraca. Młodzieżowi liderzy przygotowali koncepcję kampanii społeczno-lobbingowej, która będzie realizowana na terenie województwa śląskiego.

Zrealizowano również jedno seminarium internetowe „Powrót do biedaszybów? Czy gminy woj. śląskiego są przygotowane do sprawiedliwej transformacji energetycznej?”, które poprowadził dr hab. Robert Krzysztofik z Uniwersytetu Śląskiego. 

Kontakt

Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego zaprasza do współpracy. 

biuro@federacja.slask.pl

www.federacja.slask.pl

+ 48 32 423 70 34 / +48 691 49 60 28