Spis treści

norweskie finansowanie

"Kaj ta zmiana? Kampania na rzecz sprawiedliwej transformacji" to projekt realizowany przez Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego FOPSZ z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Do tej pory w ramach projektu zostało zrealizowane badanie monitoringowe gmin województwa śląskiego. Badanie wykonał ośrodek badawczy Sonda Sp. z o.o., a komentarz ekspercki do badania został udzielony przez dr hab. Roberta Krzysztofika z Uniwersytetu Śląskiego. Raport z badania będzie wkrótce dostępny do pobrania.

Kontakt

Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego zaprasza do współpracy. 

biuro@federacja.slask.pl

www.federacja.slask.pl

+ 48 32 423 70 34 / +48 691 49 60 28