Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do konkursu na Wolontariusza Roku 2017 Miasta Rybnik. Konkurs jest skierowany do wolontariuszy oraz organizacji i instytucji współpracujących z wolontariuszami. Jest on doskonałą okazją, by w sposób szczególny docenić, wyróżnić i nagrodzić wolontariuszy za ich zaangażowanie i aktywność.

Celem konkursu jest promocja aktywnych, zaangażowanych społecznie osób, które podejmują działania na rzecz innych, wspierają działania organizacji i instytucji, organizują i włączają się w inicjatywy, akcje i działania społeczne na terenie Miasta Rybnika.

Konkurs ma także na celu promocję i upowszechnianie dobrych praktyk współpracy organizacji i instytucji z wolontariuszami.

 

Główną nagrodą w konkursie jest tytuł „Wolontariusz roku 2017 Miasta Rybnik”.

 

Organizatorami konkursu są:

- Stowarzyszenie OLIGOS na rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Absolwentów Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

- Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego,

- Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku.

 

Patronat medialny nad konkursem objęli:

- serwis internetowy rybnik.com.pl

- Radio90

 

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne tu: formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu.

Zgłoszenia - w formie elektronicznej oraz papierowej - należy dostarczyć do siedziby CRIS przy ul. Kościuszki 22/5 w Rybniku, najpóźniej do dnia 17 listopada 2017 r.

Kontakt

Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego zaprasza do współpracy. 

biuro@federacja.slask.pl

www.federacja.slask.pl

+ 48 32 423 70 34 / +48 691 49 60 28