logo W dniu 9 września 2022 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów FOPSZ, na którym oprócz zwyczajowych zatwierdeń sprawozdań merytorycznych i finansowych za rok 2021, uzupełniono skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W miejsce Piotra Dominiaka wszedł do zarządu Jarosław Tobiasz ze stowarzyszenia Oligos, a do komisji rewizynej dokoptowano Annę Tęczę ze Stowarzyszenia Uskrzydleni i Marzena Sobczak ze Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej RYBNIK-EUROPA.

Walne Zgromadzenie zakończyło się spotkaniem przy ogniusku przy akompaniamencie akordeonu.

logo fopsz123

Z powodu braku kworum na Walnym Zebraniu Delegatów w dniu 23 czerwca br., zebrani zdecydowali o ponownym zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów i wyznaczyli temin 9 września 2022 r. (piątek). Spotkanie odbędzie się w ośrodku STODOŁY przy ul. Cisowej 2. Porządek obrad taki sam jak w pierwszym terminie. Proszę sobie zarezerwować temin:)

logo fopszPrzed nami zmiany personalne w zarządzie i komisji rewizyjnej, Piotr Dominiak po wielu latach pracy w zarządie federacji opuszcza nasz region i przenosi się na północ Polski. W komisji rewizyjnej ze względu na chorobę utraciliśmy kolejnego przedstawiciela w jej składzie. Tak więc oprócz sprawozdań będziemy uzupełniać nasze ciała kolegialne.

Na tę Wielkanoc życzyć Wam wypada
ciepła domowego, miłości bliźniego,
placka wybornego, spokoju świętego

wszystkim ngosowcom życzy z okazji świąt zarząd FOPSZ

W imieniu zarządu federacji  zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie na wdrożenie innowacji, usprawniającej pracę w organizacji pozarządowej. Konkurs jest realizowany wramach zadania publicznego, finansowanego ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich pn. "Rewolucja technologiczna w 3 sektorze”.

dolacz kaj ta zmianaForum Organizacji Pozarządowych FOPSZ poszukuje 5 osób – studentów kierunków humanistycznych (np. socjologia lub związanych z ekologią, public relations, etc.) z województwa śląskiego do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach, realizowanych w ramach projektu "Kaj ta zmiana? Kampania na rzecz sprawiedliwej transformacji" oraz zdobycia cennego doświadczenia przy realizacji kampanii społecznej/PR o zasięgu wojewódzkim.

Kontakt

Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego zaprasza do współpracy. 

biuro@federacja.slask.pl

www.federacja.slask.pl

+ 48 32 423 70 34 / +48 691 49 60 28