Właśnie uruchomiliśmy stronę projektu, na którym pojawiło się zaproszenie na szkolenie pt. "Publik relations w praktyce" szczegóły w artykule. Link do strony https://marketing3sektora.federacja.slask.pl/

Zapraszamy

logo fopsz

Zarząd federacji Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego w Rybniku zwołuje w dniu 22 czerwca 2023 r, o godzinie 16.30 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów FOPSZ. Zebranie odbędzie się w Spółdzielni Socjalnej „Bistro z Ikrą”, ul. Barbary 22a, 44-270 Rybnik. Zapraszamy delegatów i zainteresowane osoby.

Porządek obrad poniżej:


Porządek Obrad

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
SUBREGIONU ZACHODNIEGO

22 czerwca 2023 r. godz.16.30

Miejsce: Spółdzielnia Socjalna „Bistro z Ikrą”, ul. Barbary 22a, 44-270 Rybnik.

1. Powitanie delegatów przez przewodniczącego federacji.
2. Wybór przewodniczącego i sekretariatu Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybór komisji roboczych Zebrania:
    a) uchwał i wniosków,
    b) skrutacyjnej.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zebrania o prawomocności WZSWD
6. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe zarządu za rok 2022
7. Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
8. Dyskusja.
9. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań i udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
10. Wybór władz federacji
a) wyłonienie kandydatów do zarządu
b) głosowanie
c) sprawozdanie komisji skrutacyjnej
11. Wybór Komisji Rewizyjnej
a) wyłonienie kandydatów do komisji rewizyjnej
b) głosowanie
c) sprawozdanie komisji skrutacyjnej
12. Dyskusja w sprawie ewentualnych zmian w statucie i polityce federacji na najbliższą kadencję.
13. Przyjęcie uchwał i wniosków.
14. Zakończenie Zebrania.

logo fopsz

W imieniu Zarządu FOPSZ informuję, że ponownie otrzymaliśmy dotację na realizację projektu pt.Mocne Kadry Pozarządowe. Projekt jest realizowany od 1 czerwca 2023 r a zakończenie planowanych zadań nastąpi 31 grudnia 2025 r. Budżet projketu to ponad 200 000 zł. Gratulujemy autorom tj. Mariuszowi Juszczykowi, Piotrowi Dominiakowi i Emilowi Nagalewskiemu.

Syntetyczny opis zadania
Głównym celem zadania jest zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych w takich obszarach, jak marketing, PR, realizowanie kampanii społecznych i kreowanie aktywności obywatelskiej przy pomocy narzędzi promocyjnych. Wnioskodawcy mają ambicję, by ich projekt wzmacniał pozarządowe kadry zwłaszcza młodych organizacji oraz organizacji z terenów wiejskich. Zadanie będzie realizowane na terenie woj. śląskiego.


Bezpośrednim wsparciem zostanie objętych min. 80 osób z 40 NGO. W ramach projektu planujemy realizację serii warsztatów (Teambuilding, Pozyskiwanie środkówna kampanie, Projektowanie kampanii społecznych, Storytelling i pitchowanie, Media społecznościowe, Public relations, Aplikacje i narzędzia do promocji działań organizacji, Zrównoważony rozwój) oraz doradztwo dla przedstawicieli organizacji, podczas którego uczestnicy będą poznawali sposoby prowadzenia marketingu, promocji itp. Działaniem pozwalającym na łączenie marketingowej teorii z praktyką będzie proekologiczna kampania edukacyjno-informacyjna, która powstanie przy czynnym udziale uczestników szkoleń i doradztwa oraz konkurs na realizację własnej kampanii społecznej przez NGO. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w trakcie Wielkiego Finału, podczas którego będą przed publicznością prezentować swoje pomysły na kampanię. Nagrodą dla zwycięzców będzie realizacja zaplanowanej kampanii. W ramach zadania powstanie także portal, będący internetowym ekosystemem wiedzy z zakresu pozarządowej promocji i marketingu oraz ebook dla NGO, przybliżający zagadnienia tworzenia kampanii społecznych. Zwieńczeniem projektu będzie zbadanie kompetencji promocyjnych NGOs w województwie śląskim. 

wolontarisz roku 2020

Wybieramy Wolontariusza Roku 2022 Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Konkurs jest skierowany do wolontariuszy oraz organizacji i instytucji współpracujących z wolontariuszami i stanowi doskonałą okazję, by w sposób szczególny docenić, wyróżnić i nagrodzić wolontariuszy za ich zaangażowanie i aktywność. Na zgłoszenia czekamy do 29 listopada 2022 r.

Celem konkursu jest promocja aktywnych, zaangażowanych społecznie osób, które podejmują działania na rzecz innych, wspierają działania organizacji i instytucji, organizują i włączają się w inicjatywy, akcje i działania społeczne na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Konkurs ma także na celu promocję i upowszechnianie dobrych praktyk współpracy organizacji i instytucji z wolontariuszami.

Do konkursu zgłaszani mogą być kandydaci w następujących kategoriach:

  • wolontariat indywidualny;
  • grupy wolontariackie (w tym szkolne koła wolontariuszy);
  • inicjatywa na rzecz Ukrainy i uchodźców.

Osoba, która zwycięży w konkursie zostanie uhonorowana tytułem „Wolontariusz roku 2022 Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”. Formularze zgłoszeniowe wraz ze zdjęciami/filmikiem należy przesłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz dostarczyć w wersji papierowej do Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS (Rudzka 13C, Rybnik).

Na zgłoszenia czekamy do 29 listopada 2022 r. (wtorek) do godziny 15:00. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Gali Wolontariatu 07.12.2022, zorganizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

Regulamin i formularz zgłoszenia na stronie CRIS Rybnik

Organizatorami konkursu są:

  • Stowarzyszenie OLIGOS;
  • Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego;
  •  Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku.

Patronat medialny

RADIO 90

norweskie finansowanie

"Kaj ta zmiana? Kampania na rzecz sprawiedliwej transformacji" to projekt realizowany przez Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego FOPSZ z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Do tej pory w ramach projektu zostało zrealizowane badanie monitoringowe gmin województwa śląskiego. Badanie wykonał ośrodek badawczy Sonda Sp. z o.o., a komentarz ekspercki do badania został udzielony przez dr hab. Roberta Krzysztofika z Uniwersytetu Śląskiego. Raport z badania będzie wkrótce dostępny do pobrania.


Powstała również internetowa platforma wiedzy i wymiany pomysłów na transformację energetyczną województwa śląskiego. Celem portalu jest wzrost świadomości tego, co w najbliższych latach czeka mieszkańców Polski, a szczególnie województwa śląskiego. Śląski Bank Pomysłów dostępny jest pod adresem:  https://www.bankpomyslow.federacja.slask.pl/

Integralną częścią projektu jest również zaangażowanie 5 młodzieżowych liderów z terenu województwa śląskiego, którzy przeszli 48-h cykl szkoleń z takich tematów, jak sprawiedliwa transformacja energetyczna, zmiany klimatu, zrównoważona gospodarka, wyzwania społeczno-gospodarczo-przyrodnicze na Śląsku, kampanie społeczne: edukacja i lobbing, teambuilding i współpraca. Młodzieżowi liderzy przygotowali koncepcję kampanii społeczno-lobbingowej, która będzie realizowana na terenie województwa śląskiego.

Zrealizowano również jedno seminarium internetowe „Powrót do biedaszybów? Czy gminy woj. śląskiego są przygotowane do sprawiedliwej transformacji energetycznej?”, które poprowadził dr hab. Robert Krzysztofik z Uniwersytetu Śląskiego. 

logo W dniu 9 września 2022 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów FOPSZ, na którym oprócz zwyczajowych zatwierdeń sprawozdań merytorycznych i finansowych za rok 2021, uzupełniono skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W miejsce Piotra Dominiaka wszedł do zarządu Jarosław Tobiasz ze stowarzyszenia Oligos, a do komisji rewizynej dokoptowano Annę Tęczę ze Stowarzyszenia Uskrzydleni i Marzena Sobczak ze Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej RYBNIK-EUROPA.

Walne Zgromadzenie zakończyło się spotkaniem przy ogniusku przy akompaniamencie akordeonu.

Kontakt

Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego zaprasza do współpracy. 

biuro@federacja.slask.pl

www.federacja.slask.pl

+ 48 32 423 70 34 / +48 691 49 60 28