wolontarisz roku 20218 listopada 2021 roku na tere­nie zachodniej części woje­wódz­twa ślą­skiego rozpoczyna się konkurs Wolontariusz Roku Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Do 30 listopada będzie można zgłosić kandydatury do tego tytułu w aż trzech kategoriach. Finałem akcji będzie Gala Wolontariusz Roku 2021, w trakcie której odbędzie się debata o kondycji wolontariatu w regionie.

zebranie walne

Serdecznie zapraszamy delegatów organizacji członkowskich FOPSZ na Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze, które odbędzie się 21 maja 2019 r. w godz. 17.15 - 18.15. Spotkanie rozpoczynamy jednak obiadem o godz. 16.30. Zebranie będzie miało miejsce w Spółdzielni Socjalnej „Bistro z Ikrą”, przy ul. Barbary 22a, 44-270 w Rybniku.

LOGO Wolontariusz Roku Miasta Rybnik WYBRANE 001Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do konkursu Wolontariusz Roku 2018 Miasta Rybnik. Na zgłoszenia czekamy do 21 listopada 2018 r. Konkurs jest skierowany do wolontariuszy oraz organizacji i instytucji współpracujących z wolontariuszami. Jest on doskonałą okazją, by w sposób szczególny docenić, wyróżnić i nagrodzić wolontariuszy za ich zaangażowanie i aktywność.

Zawiadamiamy, że na spotkaniu zarządu w dniu 16 kwietnia br. przyjęliśmy uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków FOPSZ, które odbędzie się dnia 24 maja 2018 r. o godzinie 16.30. w Rybniku- Niedobczycach przy ul. Barbary 22A – tuż za Domem Kultury (bar gastronomiczny Spółdzielni Socjalnej Z IKRĄ.


W dniu 1 grudnia 2017 r. na sali widowiskowej Domu Kultury w Rybniku - Boguszowicach odbyła się uroczysta Gala Wolontariusza Roku 2017 Miasta Rybnik. W uroczystości wzięło udział, oprócz nominowanych do nagrody wolontariuszy, wielu znakomitych gości, w tym Piotr Kuczera - prezydent Rybnika, Jan Mura - Przewodniczący Rady Miasta, radni miejscy oraz gość specjalny Bronisław Karasek - radny Sejmiku Śląskiego.

Kontakt

Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego zaprasza do współpracy. 

biuro@federacja.slask.pl

www.federacja.slask.pl

+ 48 32 423 70 34 / +48 691 49 60 28