logo 

W imieniu Zarządu FPOSZ serdecznie zapraszamy członków federacji FOPSZ Rybnik na Walne Zebranie Delegatów Forum Organizacji Pozarzadowych Subregionu Zachodniego, które odbedzie się dnia 11 czerwca 2024 r. o  godzinie 16.30. w sali konferencyjnej Hotelu Olimpia  w Rybniku-Kamieniu ul. Hotelowa 28A.

Proponowany porządek obrad

Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów

FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
SUBREGIONU ZACHODNIEGO

11 czerwca 2024 r. godz.16.30

Miejsce: Hotel Olimpia, Rybnik - Kamień ul. Hotelowa 28B

 1. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wybór komisji roboczej Zebrania tj. uchwał i wniosków,
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Zebrania o prawomocności WZSD
 5. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu za rok 2023
 6. Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 7. Dyskusja.
 8. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań i udzielenia absolutorium Zarządowi,
 9. Dyskusja w sprawie działalności Federacji na najbliższy rok.
 10. Przyjęcie uchwał i wniosków z Zebrania.
 11. Zakończenie zebrania.

 

Kontakt

Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego zaprasza do współpracy. 

biuro@federacja.slask.pl

www.federacja.slask.pl

+ 48 32 423 70 34 / +48 691 49 60 28