W tym roku rozszerzamy obszar wolontariatu o koordynatorów, których pracę nie często się widzi, a co dopiero nagradza. 

Już po raz trzeci wybieramy Wolontariusza Roku 2023 Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Konkurs jest skierowany do wolontariuszy oraz organizacji i instytucji współpracujących z wolontariuszami i stanowi doskonałą okazję, by w sposób szczególny docenić, wyróżnić i nagrodzić wolontariuszy za ich zaangażowanie i aktywność.

Wybieramy Koordynatora Wolontariatu Roku 2023 Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Konkurs kierowany jest do koordynatorów wolontariatu działających w organizacjach pozarządowych i instytucjach współpracujących z wolontariuszami. Jest okazją, by w sposób szczególny docenić, wyróżnić i nagrodzić koordynatorów za ich zaangażowanie i aktywność.

Celem konkursów jest promocja aktywnych, zaangażowanych społecznie osób, które podejmują działania na rzecz innych, wspierają działania organizacji i instytucji, organizują i włączają się w inicjatywy, akcje i działania społeczne oraz docenienie aktywnych, zaangażowanych koordynatorów wolontariatu, którzy podejmują działania związane z zarządzaniem wolontariatem w organizacjach/instytucjach działających  na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Konkurs ma także na celu promocję i upowszechnianie dobrych praktyk współpracy organizacji i instytucji z wolontariuszami.

Szczegóły konkursów oraz formularze zgłoszeniowe znajdziecie Państwo pod poniższymi linkami na stronie CRIS Rybnik.

Wolontariusz Roku

https://cris.org.pl/2023/10/25/wolontariusz-roku-2023-zglos-swojego-faworyta/

Koordynator Roku

https://cris.org.pl/2023/10/25/koordynator-wolontariatu-roku-2023-zglos-swojego-faworyta/

Na zgłoszenia czekamy do 15 listopada 2023 r. (środa) do godziny 15:00. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Subregionalnej Gali Wolontariatu 05.12.2023, zorganizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

PARTNERZY MEDIALNI

                                          

 

Organizatorami konkursu są:

  • Stowarzyszenie OLIGOS;
  • Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego;
  • Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku.

Kontakt

Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego zaprasza do współpracy. 

biuro@federacja.slask.pl

www.federacja.slask.pl

+ 48 32 423 70 34 / +48 691 49 60 28