Spis treści

logo fopsz

Zarząd federacji Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego w Rybniku zwołuje w dniu 22 czerwca 2023 r, o godzinie 16.30 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów FOPSZ. Zebranie odbędzie się w Spółdzielni Socjalnej „Bistro z Ikrą”, ul. Barbary 22a, 44-270 Rybnik. Zapraszamy delegatów i zainteresowane osoby.

Porządek obrad poniżej:

Kontakt

Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego zaprasza do współpracy. 

biuro@federacja.slask.pl

www.federacja.slask.pl

+ 48 32 423 70 34 / +48 691 49 60 28