logo W dniu 9 września 2022 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów FOPSZ, na którym oprócz zwyczajowych zatwierdeń sprawozdań merytorycznych i finansowych za rok 2021, uzupełniono skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W miejsce Piotra Dominiaka wszedł do zarządu Jarosław Tobiasz ze stowarzyszenia Oligos, a do komisji rewizynej dokoptowano Annę Tęczę ze Stowarzyszenia Uskrzydleni i Marzena Sobczak ze Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej RYBNIK-EUROPA.

Walne Zgromadzenie zakończyło się spotkaniem przy ogniusku przy akompaniamencie akordeonu.

Kontakt

Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego zaprasza do współpracy. 

biuro@federacja.slask.pl

www.federacja.slask.pl

+ 48 32 423 70 34 / +48 691 49 60 28