logo fopsz123

Z powodu braku kworum na Walnym Zebraniu Delegatów w dniu 23 czerwca br., zebrani zdecydowali o ponownym zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów i wyznaczyli temin 9 września 2022 r. (piątek). Spotkanie odbędzie się w ośrodku STODOŁY przy ul. Cisowej 2. Porządek obrad taki sam jak w pierwszym terminie. Proszę sobie zarezerwować temin:)

Kontakt

Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego zaprasza do współpracy. 

biuro@federacja.slask.pl

www.federacja.slask.pl

+ 48 32 423 70 34 / +48 691 49 60 28