LOGO Wolontariusz Roku Miasta Rybnik WYBRANE 001Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do konkursu Wolontariusz Roku 2018 Miasta Rybnik. Na zgłoszenia czekamy do 21 listopada 2018 r. Konkurs jest skierowany do wolontariuszy oraz organizacji i instytucji współpracujących z wolontariuszami. Jest on doskonałą okazją, by w sposób szczególny docenić, wyróżnić i nagrodzić wolontariuszy za ich zaangażowanie i aktywność.

Celem konkursu jest promocja aktywnych, zaangażowanych społecznie osób, które podejmują działania na rzecz innych, wspierają działania organizacji i instytucji, organizują i włączają się w inicjatywy, akcje i działania społeczne na terenie Miasta Rybnika.

Konkurs ma także na celu promocję i upowszechnianie dobrych praktyk współpracy organizacji i instytucji z wolontariuszami. Główną nagrodą w konkursie jest tytuł "Wolontariusz roku 2018 Miasta Rybnik".

Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie OLIGOS, Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego i Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku.

Materiały do pobrania:

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia - w formie elektronicznej oraz papierowej - należy dostarczyć do siedziby CRIS przy ul. Kościuszki 22/5 w Rybniku,

Kontakt

Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego zaprasza do współpracy. 

biuro@federacja.slask.pl

www.federacja.slask.pl

+ 48 32 423 70 34 / +48 691 49 60 28