Zawiadamiamy, że na spotkaniu zarządu w dniu 16 kwietnia br. przyjęliśmy uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków FOPSZ, które odbędzie się dnia 24 maja 2018 r. o godzinie 16.30. w Rybniku- Niedobczycach przy ul. Barbary 22A – tuż za Domem Kultury (bar gastronomiczny Spółdzielni Socjalnej Z IKRĄ.

W programie walnego zgromadzenia, oprócz sprawozdań planujemy zmienić niektóre zapisy statutu. Zmiany winikają z nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Na ubuegłorocznym zgromadzeniu nie udała nam się ta sztuka z powodu braku frekwencji tj. 2/3 obecności członków. Tym razem liczymy na waszą obecność:)

I jeszcze jedna informacja. Z powodu powołania Izy Kalinowskiej na zastępcę przedenta Miasta Wodzisławia Śl., niestety Iza zrezygnowała ze swojej funkcji w składzie zarządu FOPSZ. Dziekujemy Izie za wieloletnią pracę na rzecz naszej federacji i liczymy na dalszą ...

Kontakt

Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego zaprasza do współpracy. 

biuro@federacja.slask.pl

www.federacja.slask.pl

+ 48 32 423 70 34 / +48 691 49 60 28