W dniu 1 grudnia 2017 r. na sali widowiskowej Domu Kultury w Rybniku - Boguszowicach odbyła się uroczysta Gala Wolontariusza Roku 2017 Miasta Rybnik. W uroczystości wzięło udział, oprócz nominowanych do nagrody wolontariuszy, wielu znakomitych gości, w tym Piotr Kuczera - prezydent Rybnika, Jan Mura - Przewodniczący Rady Miasta, radni miejscy oraz gość specjalny Bronisław Karasek - radny Sejmiku Śląskiego.

Wolontariuszem Roku 2017 Miasta Rybnik - została pani BOŻENA PANICZEK - pedagog szkolny w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Rybniku.

Zdjęcia z uroczystej Gali

Kapituła Konkursu w składzie:

1.Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnik
2.Michał Wojaczek – Dyrektor Teatru Ziemi Rybnickiej
3.Aleksandra Czykieta – Panek – właścicielka firmy „Eurodroga.”
4.Wacław Wrana – Red. Naczelny portalu rybnik.com.pl
5.Elżbieta Piotrowska – Stowarzyszenie OLIGOS
6.Arkadiusz Skowron – federacja FOPSZ Rybnik
7.Anna Bulenta - CRIS Rybnik

wydała następujący werdykt:

KATEGORIA: Wolontariat indywidualny: laureat Bożena Paniczek -    Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych
KATEGORIA:  Grupa:  Szkolne Koło Wolontariackie -   Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
WYRÓZNIENIE SPECJALNE:  Jutta Kram   PSONI Warsztat Terapii nr 1
 WOLONTARIUSZ ROKU 2017 MIASTA RYNIKA: BOŻENA PANICZEK  -  Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Ponadto niespodzianką Gali było wręczenie Eli Piotrowskiej Złotej Honorowej Ozdnaki Województwa Śląskiego, którego dokonali Prezydent Rybnika i Bronisław Karasek - radny Sejmiku Śląskiego.

A to wszystko dzięki gościnności dyrektorki DK Boguszowice - Izabelli Karwot oraz jej pracowników, którzy przygotowali ciekawy program artystyczny przy współpracy z Bartoszem Medyńskim - Metrowym.

Kontakt

Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego zaprasza do współpracy. 

biuro@federacja.slask.pl

www.federacja.slask.pl

+ 48 32 423 70 34 / +48 691 49 60 28