Akademia PR-owca 3.0

Projekt realizowany od 1 marca do 31 grudnia 2016.

Zrealizowane działania:

  • warsztaty z promocji i PR;
  • audyt współpracy z mediami i działań promocyjnych prowadzonych przez NGO;
  • wizyta studyjna w redakcji lokalnego medium dla NGO;
  • doradztwo promocyjno-marketingowe dla NGO;
  • Internetowy "Mediownik" (podręcznik on-line dot. promocji NGO);
  • kampania internetowa dot. III sektora;
  • kawiarenka dziennikarsko-obywatelska.

Budżet: 82 500 zł.

Do tej pory

10 projektów
zrealizowaliśmy
1000000PLN
pozyskaliśmy
750 osób
przeszkoliliśmy
120 organizacjom
pomogliśmy

Kim jesteśmy

Nasz Zarząd
Arkadiusz Skowron
Przewodniczący
Piotr Dominiak
V-ce Przewodniczący
Monika Hejczyk
Sekretarz
Ewa Kubicka
Skarbnik
Wojciech Pukowiec
Członek Zarządu

Kontakt

Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego zaprasza do współpracy. 

biuro@federacja.slask.pl

www.federacja.slask.pl

+ 48 32 423 70 34 / +48 691 49 60 28