W programie walnego zgromadzenia, oprócz sprawozdań planujemy zmienić niektóre zapisy statutu. Zmiany winikają z nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Na ubuegłorocznym zgromadzeniu nie udała nam się ta sztuka z powodu braku frekwencji tj. 2/3 obecności członków. Tym razem liczymy na waszą obecność:)

I jeszcze jedna informacja. Z powodu powołania Izy Kalinowskiej na zastępcę przedenta Miasta Wodzisławia Śl., niestety Iza zrezygnowała ze swojej funkcji w składzie zarządu FOPSZ. Dziekujemy Izie za wieloletnią pracę na rzecz naszej federacji i liczymy na dalszą ...

Do tej pory

10 projektów
zrealizowaliśmy
1000000PLN
pozyskaliśmy
750 osób
przeszkoliliśmy
120 organizacjom
pomogliśmy

Kim jesteśmy

Nasz Zarząd
Arkadiusz Skowron
Przewodniczący
Piotr Dominiak
V-ce Przewodniczący
Monika Hejczyk
Sekretarz
Ewa Kubicka
Skarbnik
Wojciech Pukowiec
Członek Zarządu

Kontakt

Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego zaprasza do współpracy. 

biuro@federacja.slask.pl

www.federacja.slask.pl

+ 48 32 423 70 34 / +48 691 49 60 28